Strateški dokumenti

U ovom dijelu možete pronaći sve relevantne strateške dokumente, potrebne u pripremi projektnih nacrta i provedbe projekata:

Europski strateški dokumenti

Lokalni strateški dokumenti